สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 87563
ISBN 978-974-443-743-3
เลขหมู่ 495.6 A172ห 2562
ชื่อคน
 • ARC ACADEMY
 • ชื่อเรื่อง
 • 1,000 ศัพท์ JLPT N.5
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) 2556
  บรรณลักษณ์ 184 หน้า 200 บาท ()บริจาค)
  หัวเรื่อง
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • เพิ่มบุคคล
 • วิภา งามฉันทกร, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ARC ACADEMY
 • 1,000 ศัพท์ JLPT N.5
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • วิภา งามฉันทกร, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A87563  495.6 A172ห 2562  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12074]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver