สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 87514 ล.2 ฉ.1 87515 ล.2 ฉ.2 87516 ล.2 ฉ.3
ISBN 978-616-06-2377-8
เลขหมู่ 895.13 อ442ย ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • อวี่จิ่วฮวา
 • ชื่อเรื่อง
 • ยอดหญิง เทพสมุนไพร
 • หมายเหตุ เล่ม 1 เล่ม 2 เล่ม3
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายจีน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อวี่จิ่วฮวา
 • ยอดหญิง เทพสมุนไพร
 • นวนิยายจีน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A87514  895.13 อ442ย ม.ป.ป. ล.2 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A87515  895.13 อ442ย ม.ป.ป. ล.2 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A87516  895.13 อ442ย ม.ป.ป. ล.2 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12089]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver