สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38388,ฉ1
เลขหมู่ 294.32 พ-พ 2540
ชื่อคน
 • พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน
 • ชื่อเรื่อง
 • พุทธรักษา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ป.สัมพันธ์พาณิชย์ 2540
  บรรณลักษณ์ 165หน้า
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พุทธศาสนา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน
 • พุทธรักษา
 • พุทธศาสนา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  29A38388   294.32 พ-พ 2540 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1211]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver