สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38389,ฉ1
เลขหมู่ 371.2 2- ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • มาโนช ปานโต
 • ชื่อเรื่อง
 • 24 ปีแห่งการบริหาร:มามโนช ปานโต
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เอดิสัน เพรส โพรดักส์ ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 94หน้า ภาพประกอบ
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • โรงเรียน-การบริหารและการจัดการ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มาโนช ปานโต
 • 24 ปีแห่งการบริหาร:มามโนช ปานโต
 • โรงเรียน-การบริหารและการจัดการ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  37A38389   371.2 2- ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1212]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver