สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 87627
เลขหมู่ 920.03 ส788ฉ ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • สุนทร คัยนันทน์
 • ชื่อเรื่อง
 • ฉะเชิงเทราในประวัติศาสตร์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จำกัด ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 298 หน้า บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ประวัติศาสตร์ฉะเชิงเทรา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุนทร คัยนันทน์
 • ฉะเชิงเทราในประวัติศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์ฉะเชิงเทรา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A87627  920.03 ส788ฉ ม.ป.ป.  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12129]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver