สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 87641 ฉ.1 87642 ฉ.2
ISBN 978-974-9747-11-7
เลขหมู่ ย ภ434บ 2555
ชื่อคน
 • ภานุมาศ ภูมิถาวร
 • ชื่อเรื่อง
 • บนฟ้ามีช้าง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ชนนิยม 2555
  บรรณลักษณ์ 80 หน้า 60 บาท
  หัวเรื่อง
 • นิทาน
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ภานุมาศ ภูมิถาวร
 • บนฟ้ามีช้าง
 • นิทาน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39B87641  ย ภ434บ 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  39B87642  ย ภ434บ 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12133]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver