สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 87652 ฉ.1 87653 ฉ.2
ISBN 978-616-301-675-1
เลขหมู่ 935 ณ261B 2562
ชื่อคน
 • ณัฐพล เดชขจร
 • ชื่อเรื่อง
 • Babylon Mesoptamia : Cradle of Civlization เปิดตำนานบาบิโลน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ยิปซี กรุ๊ป 2562
  บรรณลักษณ์ 328 หน้า 280 บาท
  หัวเรื่อง
 • เมโสโปเตเมีย-ประวัติศาสตร์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ณัฐพล เดชขจร
 • Babylon Mesoptamia : Cradle of Civlization เปิดตำนานบาบิโลน
 • เมโสโปเตเมีย-ประวัติศาสตร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  93A87652  935 ณ261B 2562 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  93A87653  935 ณ261B 2562 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12145]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver