สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 87706 ฉ.1 87707 ฉ.2
ISBN 978-616-301-705-5
เลขหมู่ 909 ฮ524ป 2563
ชื่อคน
 • ปัญญ์ อนันนต์สกุลวัฒน์
 • ชื่อเรื่อง
 • ฮันนิบาล บาร์คา บุรุษผู้กล้าท้าอำนาจแห่งโรม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2563
  บรรณลักษณ์ 224 หน้า 220 บาท
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปัญญ์ อนันนต์สกุลวัฒน์
 • ฮันนิบาล บาร์คา บุรุษผู้กล้าท้าอำนาจแห่งโรม
 • นวนิยายไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  90B87706  909 ฮ524ป 2563 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  90B87707  909 ฮ524ป 2563 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12179]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver