สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40670,ฉ1 40671,ฉ2
ISBN 974-277-463-3
เลขหมู่ 793.31 พ138ร 2540
ชื่อคน
 • พรเทพ บุญจันทร์เพชร
 • ชื่อเรื่อง
 • ระบำโบราณคดี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์ 2540
  บรรณลักษณ์ 277 หน้า ภาพประกอบ 180 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ศิลปะการแสดง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พรเทพ บุญจันทร์เพชร
 • ระบำโบราณคดี
 • ศิลปะการแสดง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  79A40670   793.31 พ138ร 2540 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  79A40671   793.31 พ138ร 2540 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [122]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver