สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 88810 ฉ.1 88811 ฉ.2 88812 ฉ.3
ISBN 978-616-274-116-6
เลขหมู่ 510.075 ท146ห 2555
ชื่อคน
 • ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา
 • ชื่อเรื่อง
 • 1001 TESTS IN MATHS 2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2555
  บรรณลักษณ์ 644 หน้า 260 บาท
  หัวเรื่อง
 • คณิตศาสตร์ - ข้อสอบและเฉลย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา
 • 1001 TESTS IN MATHS 2
 • คณิตศาสตร์ - ข้อสอบและเฉลย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  51A88810  510.075 ท146ห 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  51A88811  510.075 ท146ห 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  51A88812  510.075 ท146ห 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12213]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver