สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 88819 ฉ.1 88820 ฉ.2 88821 ฉ.3
ISBN 978-616-274-117-3
เลขหมู่ 510.076 ม146ห 2555
ชื่อคน
 • ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา
 • ชื่อเรื่อง
 • 1001 TESTS IN MATHS 3
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็คเอ็ดดูเคชั่น 2555
  บรรณลักษณ์ 620 หน้า 260 บาท
  หัวเรื่อง
 • คณิตศาสตร์-ข้อสอบและเฉลย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา
 • 1001 TESTS IN MATHS 3
 • คณิตศาสตร์-ข้อสอบและเฉลย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  51A88819  510.076 ม146ห 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  51A88820  510.076 ม146ห 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  51A88821  510.076 ม146ห 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12225]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver