สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 88873 ฉ.1 88874 ฉ.2
ISBN 978-616-273-117-4
เลขหมู่ อ 553.24 พ979ถ 2557
ชื่อคน
 • ไพป์, จิม
 • ชื่อเรื่อง
 • ถ่านหิน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สุวิริยาสาส์น 2557
  บรรณลักษณ์ 32 หน้า 200 บาท
  หัวเรื่อง
 • ถ่าน
 • เพิ่มบุคคล
 • อรพิน ยงวัฒนา, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ไพป์, จิม
 • ถ่านหิน
 • ถ่าน
 • อรพิน ยงวัฒนา, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF88873  อ 553.24 พ979ถ 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF88874  อ 553.24 พ979ถ 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12249]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver