สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 88877 ฉ.1 88878 ฉ.2
ISBN 978-616-273-115-0
เลขหมู่ อ 553.285 พ979พ 2557
ชื่อคน
 • ไพป์, จิม
 • ชื่อเรื่อง
 • ก๊าซ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สุวีริยาสาส์น 2557
  บรรณลักษณ์ 32 หน้า 200 บาท
  หัวเรื่อง
 • น้ำ
 • เพิ่มบุคคล
 • อรทิน ยงวัฒนา, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ไพป์, จิม
 • ก๊าซ
 • น้ำ
 • อรทิน ยงวัฒนา, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF88877  อ 553.285 พ979พ 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF88878  อ 553.285 พ979พ 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12251]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver