สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 88879 ฉ.1 88880 ฉ.2
ISBN 978-616-273-115-0
เลขหมู่ อ 333.91 พ979พ 2557
ชื่อคน
 • ไพป์, จิม
 • ชื่อเรื่อง
 • พลังน้ำ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สุวีริยาสาส์สน 2557
  บรรณลักษณ์ 32 หน้า 200 บาท
  หัวเรื่อง
 • น้ำ
 • เพิ่มบุคคล
 • อรทิน ยงวัฒนา, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ไพป์, จิม
 • พลังน้ำ
 • น้ำ
 • อรทิน ยงวัฒนา, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF88879  อ 333.91 พ979พ 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF88880  อ 333.91 พ979พ 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12252]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver