สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 88901 ฉ.1 88902 ฉ.2
ISBN 978-616-7068-91-6
เลขหมู่ อ 551.6 ป611ล 2554
ชื่อคน
 • ปิยตา วนนันทน์
 • ชื่อเรื่อง
 • ลมฟ้าอากาศ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สุวีริยาสาส์น 2554
  บรรณลักษณ์ 32 หน้า 200 บาท
  หัวเรื่อง
 • ลมฟ้าอากาศ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปิยตา วนนันทน์
 • ลมฟ้าอากาศ
 • ลมฟ้าอากาศ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF88901  อ 551.6 ป611ล 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF88902  อ 551.6 ป611ล 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12273]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver