สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 88899 ฉ.1 88900 ฉ.2
ISBN 978-616-273-010-8
เลขหมู่ อ 551.21 ป611ก 2555
ชื่อคน
 • ปิยตา วนนันทน์
 • ชื่อเรื่อง
 • ภูเขาไฟ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สุวีริยาสาส์น 2555
  บรรณลักษณ์ 32 หน้า 200 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภูเขาไฟ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปิยตา วนนันทน์
 • ภูเขาไฟ
 • ภูเขาไฟ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF88899  อ 551.21 ป611ก 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  REF88900  อ 551.21 ป611ก 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12274]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver