สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 88897 ฉ.1 88898 ฉ.2
ISBN 978-616-7068-8
เลขหมู่ อ 333.75 ป611ป 2554
ชื่อคน
 • ปิยตา วนนันทน์
 • ชื่อเรื่อง
 • ป่าฝน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สุวีริยาสาส์น 2554
  บรรณลักษณ์ 32 หน้า 200 บาท
  หัวเรื่อง
 • การอนุรักษ์ป่าไม้
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปิยตา วนนันทน์
 • ป่าฝน
 • การอนุรักษ์ป่าไม้
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF88897  อ 333.75 ป611ป 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF88898  อ 333.75 ป611ป 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12275]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver