สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 88929 ฉ.1 88930 ฉ.2
ISBN 978-616-301-679-9
เลขหมู่ 909.83 ฮ108บ 2562
ชื่อคน
 • แฮรารี, ยูวัล โนอาห์
 • ชื่อเรื่อง
 • 21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 21 Lessons for the 21 st Century
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ยิบซี กรุ๊ป 2562
  บรรณลักษณ์ 468 หน้า 495 บาท
  หัวเรื่อง
 • อารยธรรมสมัยใหม่-คริสต์ศตวรรษที่ 21
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • แฮรารี, ยูวัล โนอาห์
 • 21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 21 Lessons for the 21 st Century
 • อารยธรรมสมัยใหม่-คริสต์ศตวรรษที่ 21
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  90B88929  909.83 ฮ108บ 2562 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  90B88930  909.83 ฮ108บ 2562 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12280]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver