สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 88972 ฉ.1 88973 ฉ.2 88974 ฉ.3 88975 ฉ.4 88976 ฉ.5 88977 ฉ.6
ISBN 978-616-543-649-6
เลขหมู่ อ 923.1 ส691ว 2563
ชื่อคน
 • สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • ชื่อเรื่อง
 • วิศิษฏศิลปิน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 2563
  บรรณลักษณ์ 280 หน้า บริจาค
  หัวเรื่อง
 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • วิศิษฏศิลปิน
 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF88972  อ 923.1 ส691ว 2563 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF88973  อ 923.1 ส691ว 2563 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF88974  อ 923.1 ส691ว 2563 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  REF88975  อ 923.1 ส691ว 2563 ฉ.4  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  REF88976  อ 923.1 ส691ว 2563 ฉ.5  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  REF88977  อ 923.1 ส691ว 2563 ฉ.6  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12316]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver