สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89007 ฉ.1 89008 ฉ.2 89009 ฉ.3 89010 ฉ.4 89011 ฉ.5
ISBN 978-616-543-651-9
เลขหมู่ อ 929 ก218F 2562
ชื่อคน
 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • ชื่อเรื่อง
 • Foreign Communities under Royal Protection in the Rattanakosin Period
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สหพันธ์สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 2562
  บรรณลักษณ์ 153 หน้า บริจาค
  หัวเรื่อง
 • กรุงรัตนโกสินทร์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • Foreign Communities under Royal Protection in the Rattanakosin Period
 • กรุงรัตนโกสินทร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF89007  อ 929 ก218F 2562 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF89008  อ 929 ก218F 2562 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF89009  อ 929 ก218F 2562 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  REF89010  อ 929 ก218F 2562 ฉ.4  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  REF89011  อ 929 ก218F 2562 ฉ.5  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12328]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver