สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89018 ฉ.1 89019 ฉ.2
ISBN 978-616-18-2597-3
เลขหมู่ น ว111ข 2562
ชื่อคน
 • ว. วินิจฉัยกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • ของขวัญวันวาน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2562
  บรรณลักษณ์ 700 หน้า 525 บาท
  หัวเรื่อง
 • นวนิยาย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ว. วินิจฉัยกุล
 • ของขวัญวันวาน
 • นวนิยาย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89018  น ว111ข 2562 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89019  น ว111ข 2562 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12334]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver