สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89020 ฉ.1 89021 ฉ.2
ISBN 978-616-18-0108-3
เลขหมู่ น ป616ห 2567
ชื่อคน
 • ปิ่นเพชร (นามปากกา)
 • ชื่อเรื่อง
 • หัวใจปฐพี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2557
  บรรณลักษณ์ 379 หน้า 285 บาท
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปิ่นเพชร (นามปากกา)
 • หัวใจปฐพี
 • นวนิยายไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89020  น ป616ห 2567 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89021  น ป616ห 2567 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12335]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver