สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89028 ฉ.1 89029 ฉ.2
ISBN 978-616-18-3835-5
เลขหมู่ น ด111ข 2563
ชื่อคน
 • ดรินทร์
 • ชื่อเรื่อง
 • ขอวาฬมารักกัน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรสพับลิชชิ่ง อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง 2563
  บรรณลักษณ์ 258 หน้า 255 บาท
  หัวเรื่อง
 • นวนิยาย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ดรินทร์
 • ขอวาฬมารักกัน
 • นวนิยาย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89028  น ด111ข 2563 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89029  น ด111ข 2563 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12339]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver