สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38852,ฉ1
เลขหมู่ 658.5 ส-ภ 2536
ชื่อคน
 • สุรางค์รัตน์ กัญมาศ
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาชนะบรรจุอาหาร
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5(เกษตรกรรม) หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2536
  บรรณลักษณ์ 123หน้า
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การบรรจุหีบห่อ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุรางค์รัตน์ กัญมาศ
 • ภาชนะบรรจุอาหาร
 • การบรรจุหีบห่อ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  65B38852   658.5 ส-ภ 2536 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1234]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver