สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89048 ฉ.1 89049 ฉ.2
ISBN 978-616-18-1012-2
เลขหมู่ 495.1 น468s 2562
ชื่อคน
 • นาน่า (นามปากกา)
 • ชื่อเรื่อง
 • Survivor plus จีน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 25
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2562
  บรรณลักษณ์ 211 หน้า 179 บาท
  หัวเรื่อง
 • จีน - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นาน่า (นามปากกา)
 • Survivor plus จีน
 • จีน - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A89048  495.1 น468s 2562 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  49A89049  495.1 น468s 2562 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12348]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver