สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38846,ฉ1
ISBN 974-7770-87-3
เลขหมู่ 320 ส-ง 2535
ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • ชื่อเรื่อง
 • งานของรัฐบาล อานันทื ปันยารชุน (เล่มที่ 2)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ 2535
  บรรณลักษณ์ 255หน้า ภาพประกอบ
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • รัฐศาสตร์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • งานของรัฐบาล อานันทื ปันยารชุน (เล่มที่ 2)
 • รัฐศาสตร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32A38846   320 ส-ง 2535 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1237]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver