สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89109
ISBN 978-616-00-4148-0
เลขหมู่ น ส764D 2563
ชื่อคน
 • สุณิษา เทพธารากุลการ
 • ชื่อเรื่อง
 • DON'T KNOW WHAT YEAR IT IS รักไม่รู้ปี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2563
  บรรณลักษณ์ 579 หน้า 390 บาท
  หัวเรื่อง
 • นวนิยาย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุณิษา เทพธารากุลการ
 • DON'T KNOW WHAT YEAR IT IS รักไม่รู้ปี
 • นวนิยาย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89109  น ส764D 2563  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12384]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver