สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89171 ฉ.1 89172 ฉ.2
ISBN 978-616-04-1706-3
เลขหมู่ 428 อ892ว 2557
ชื่อคน
 • เอ็มโอไอเอ็ม
 • ชื่อเรื่อง
 • Verb Synonyms คำกริยาพ้องความหมายขยายคำเหมือน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2557
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า 345 บาท (บริจาค)
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • เอ็มโอไอเอ็ม
 • Verb Synonyms คำกริยาพ้องความหมายขยายคำเหมือน
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B89171  428 อ892ว 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B89172  428 อ892ว 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12421]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver