สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89189 ฉ.1 89190 ฉ.2
ISBN 978-616-04-1309-0
เลขหมู่ 428.1 ฮ131อ 2556
ชื่อคน
 • ฮวัง, ซึง - ฮวัน
 • ชื่อเรื่อง
 • Action English
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2556
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า 135 บาท (บริจาค)
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ฮวัง, ซึง - ฮวัน
 • Action English
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B89189  428.1 ฮ131อ 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B89190  428.1 ฮ131อ 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12430]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver