สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89299 ฉ.4
ISBN 978-616-00-3194-8
เลขหมู่ อ 307.14 ธ235- 2560
ชื่อเรื่อง
 • ธนาคารโค - กระบือ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 48 หน้า 150 บาท (บริจาค)
  หัวเรื่อง
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ธนาคารโค - กระบือ
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF89299  อ 307.14 ธ235- 2560 ฉ.4  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12453]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver