สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89306 ฉ.1 89307 ฉ.2 89308 ฉ.3 89309 ฉ.2 89310 ฉ.2
เลขหมู่ 231.1 ก169พ 2564
ชื่อคน
 • กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 • ชื่อเรื่อง
 • พระในบ้าน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม 2564
  บรรณลักษณ์ 74 หน้า บริจาค
  หัวเรื่อง
 • พระบิดามารดา
 • กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 • พระในบ้าน
 • พระบิดามารดา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  23A89306  231.1 ก169พ 2564 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  23A89307  231.1 ก169พ 2564 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  23A89308  231.1 ก169พ 2564 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  23A89309  231.1 ก169พ 2564 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  23A89310  231.1 ก169พ 2564 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12465]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver