สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89412 ฉ.1 89413 ฉ.2
ISBN 978-616-04-1710-0
เลขหมู่ 425 ค451ก 2567
ชื่อคน
 • คิม, ยองฮุน
 • ชื่อเรื่อง
 • Gramtoon Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2557
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า 175 บาท (บริจาค)
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ-ไวยากรณ์
 • เพิ่มบุคคล
 • สุรางคนา เก่งสาริกิจ
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • คิม, ยองฮุน
 • Gramtoon Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 2
 • ภาษาอังกฤษ-ไวยากรณ์
 • สุรางคนา เก่งสาริกิจ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A89412  425 ค451ก 2567 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A89413  425 ค451ก 2567 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12611]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver