สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89414 ฉ.1 89415 ฉ.2
ISBN 978-616-04-1711-7
เลขหมู่ 425 ค451ก 2557
ชื่อคน
 • คิม, ยองฮุน
 • ชื่อเรื่อง
 • Gramtoon Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 3
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2557
  บรรณลักษณ์ 248 หน้า 175 บาท (บริจาค)
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ-ไวยากรณ์
 • เพิ่มบุคคล
 • กนกพร เรืองสา, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • คิม, ยองฮุน
 • Gramtoon Grammar ฉบับการ์ตูน เล่ม 3
 • ภาษาอังกฤษ-ไวยากรณ์
 • กนกพร เรืองสา, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A89414  425 ค451ก 2557 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A89415  425 ค451ก 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12612]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver