สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89384 ฉ.1 89385 ฉ.2
ISBN 978-611-04-0163-0
เลขหมู่ 425 ค814ว 2552
ชื่อคน
 • เลอ เบิฟ, เดนนิส
 • ชื่อเรื่อง
 • Verbs ให้คล่อง ของหมูๆ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2552
  บรรณลักษณ์ 256 หน้า 215 บาท (บริจาค)
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ - ไวยากรณ์
 • ภาษาอังกฤษ - คำกริยา
 • เพิ่มบุคคล
 • กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • เลอ เบิฟ, เดนนิส
 • Verbs ให้คล่อง ของหมูๆ
 • ภาษาอังกฤษ - ไวยากรณ์
 • ภาษาอังกฤษ - คำกริยา
 • กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A89384  425 ค814ว 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A89385  425 ค814ว 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12615]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver