สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89544
ISBN 978-616-04-5175-3
เลขหมู่ 398.6 ซ911ห 2564
ชื่อคน
 • โซนี่โกลบอลเอดูเคชัน
 • ชื่อเรื่อง
 • 5 นาที ฝึกคิดโจทย์เชิงตรรกะ เก่งวิทยาการคำนวณ เล่ม Hard
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2564
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า 195 บาท
  หัวเรื่อง
 • ปริศนาเชิงตรรกะ
 • ความคิดและการคิด
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • โซนี่โกลบอลเอดูเคชัน
 • 5 นาที ฝึกคิดโจทย์เชิงตรรกะ เก่งวิทยาการคำนวณ เล่ม Hard
 • ปริศนาเชิงตรรกะ
 • ความคิดและการคิด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39B89544  398.6 ซ911ห 2564  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12635]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver