สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89632 ฉ.1 89633 ฉ.2
ISBN 978-616-00-4425-2
เลขหมู่ 895.9103 ป431ศ 2565
ชื่อคน
 • ปรัชญา ปานเกตุ
 • ชื่อเรื่อง
 • ศัพท์สรรพรรณนา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2565
  บรรณลักษณ์ 436 หน้า 310 บาท
  หัวเรื่อง
 • วรรณคดีไทย
 • คำศัพท์วรรณคดีไทย
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ปรัชญา ปานเกตุ
 • ศัพท์สรรพรรณนา
 • วรรณคดีไทย
 • คำศัพท์วรรณคดีไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A89632  895.9103 ป431ศ 2565 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A89633  895.9103 ป431ศ 2565 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12688]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver