สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89645 ฉ.1 89646 ฉ.2
ISBN 978-974-02-1726-8
เลขหมู่ 951 ห338ง 2564
ชื่อคน
 • หลี่หยา
 • ชื่อเรื่อง
 • งามเพราะแต่ง ประวัติศาสตร์การประทินโฉมตำรับจีน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2565
  บรรณลักษณ์ 340 หน้า 480 บาท
  หัวเรื่อง
 • จีน - ประวัติศาสตร์
 • ความงามของบุคคล
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • หลี่หยา
 • งามเพราะแต่ง ประวัติศาสตร์การประทินโฉมตำรับจีน
 • จีน - ประวัติศาสตร์
 • ความงามของบุคคล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  95A89645  951 ห338ง 2564 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  95A89646  951 ห338ง 2564 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12700]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver