สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89653 ล.2 ฉ.1 89654 ล.2 ฉ.2
ISBN 974-91107-7-3
เลขหมู่ 745.59 ฉ429ง ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • เฉลิมวงศ์ เจริญสุข
 • ชื่อเรื่อง
 • งานประดิษฐ์ เครื่องหอม บุหงารำไป เล่ม 2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 36 หน้า 95 บาท
  หัวเรื่อง
 • เครื่องหอม
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • เฉลิมวงศ์ เจริญสุข
 • งานประดิษฐ์ เครื่องหอม บุหงารำไป เล่ม 2
 • เครื่องหอม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74A89653  745.59 ฉ429ง ม.ป.ป. ล.2 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74A89654  745.59 ฉ429ง ม.ป.ป. ล.2 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12704]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver