สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89655 ฉ.1 89656 ฉ.2
ISBN 974-90848-4-5
เลขหมู่ 745.4 ส748ง ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • สุคนธ์ แคแสด
 • ชื่อเรื่อง
 • งานประดิษฐ์เทียนสวยงามและเทียนตกแต่งหน้าร้าน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซี.อาร์.เอส.ยูนิเวอร์แซล ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 40 หน้า 85 บาท
  หัวเรื่อง
 • เทียน
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • สุคนธ์ แคแสด
 • งานประดิษฐ์เทียนสวยงามและเทียนตกแต่งหน้าร้าน
 • เทียน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74A89655  745.4 ส748ง ม.ป.ป. ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74A89656  745.4 ส748ง ม.ป.ป. ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12705]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver