สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89667 ฉ.1 89668 ฉ.2
ISBN 978-616-04-5109-8
เลขหมู่ 507.8 ว942ส 2563
ชื่อคน
 • แวนคลีฟ, จานิช
 • ชื่อเรื่อง
 • 30 โครงงานระบบนิเวศรอบโลก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2563
  บรรณลักษณ์ 148 หน้า 145 บาท
  หัวเรื่อง
 • โครงงานวิทยาศาตร์
 • ระบบนิเวศ
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • แวนคลีฟ, จานิช
 • 30 โครงงานระบบนิเวศรอบโลก
 • โครงงานวิทยาศาตร์
 • ระบบนิเวศ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50B89667  507.8 ว942ส 2563 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  50B89668  507.8 ว942ส 2563 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12711]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver