สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89675 ฉ.1 89676 ฉ.2
ISBN 978-616-512-895-7
เลขหมู่ 745.59332 บ678ง 2558
ชื่อคน
 • บุษรัตน์ ต้นกิตติกร
 • ชื่อเรื่อง
 • งานฝีมือสุดคุ้ม ชุด การประดิษฐ์เทียนหอม 2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2558
  บรรณลักษณ์ 128 หน้า 150 บาท
  หัวเรื่อง
 • การประดิษฐ์ด้วยเทียน
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • บุษรัตน์ ต้นกิตติกร
 • งานฝีมือสุดคุ้ม ชุด การประดิษฐ์เทียนหอม 2
 • การประดิษฐ์ด้วยเทียน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74A89675  745.59332 บ678ง 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74A89676  745.59332 บ678ง 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12715]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver