สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89775
ISBN 978-616-04-2008-7
เลขหมู่ 530 ช277ฟ 2557
ชื่อคน
 • ชเว, ว็อนช็อก
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์สุดจ๊าก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2557
  บรรณลักษณ์ 144 หน้า 175 บาท
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ชเว, ว็อนช็อก
 • ฟิสิกส์สุดจ๊าก
 • ฟิสิกส์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A89775  530 ช277ฟ 2557  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12814]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver