สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 90007 ฉ.1 90008 ฉ.2
ISBN 978-616-564-163-0
เลขหมู่ อ 923.1593 ป445พ 2566
ชื่อคน
 • ปราณี ปราบริปู
 • ชื่อเรื่อง
 • พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เล่มปกอ่อน)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 2566
  บรรณลักษณ์ 196 หน้า บริจาค
  หัวเรื่อง
 • วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • พระบาทสมเด็จพระ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปราณี ปราบริปู
 • พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เล่มปกอ่อน)
 • วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • พระบาทสมเด็จพระ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF90007  อ 923.1593 ป445พ 2566 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF90008  อ 923.1593 ป445พ 2566 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [13044]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver