สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 90062
ISBN 978-616-04-2463-4
เลขหมู่ 638.1 ค128ผ 2559
ชื่อคน
 • คณาพร สัมฤทธิ์ล้วน
 • ชื่อเรื่อง
 • ผึ้ง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2559
  บรรณลักษณ์ 52 หน้า 195 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุด เกษตรกรรมลองทำดู
 • หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ผึ้ง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • คณาพร สัมฤทธิ์ล้วน
 • ผึ้ง
 • ชุด เกษตรกรรมลองทำดู
 • ผึ้ง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63B90062  638.1 ค128ผ 2559  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [13094]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver