สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 90064
ISBN 978-616-04-2114-5
เลขหมู่ 635 ป431ก 2558
ชื่อคน
 • ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์
 • ชื่อเรื่อง
 • กุหลาบ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2558
  บรรณลักษณ์ 52 หน้า 195 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุด เกษตรกรรมลองทำดู
 • หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • กุหลาบ
 • การปลูกกุหลาบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์
 • กุหลาบ
 • ชุด เกษตรกรรมลองทำดู
 • กุหลาบ
 • การปลูกกุหลาบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63A90064  635 ป431ก 2558  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [13096]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver