สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 90066 ฉ.4
ISBN 978-616-04-3408-4
เลขหมู่ 639.3758 ส287ป 2561
ชื่อคน
 • สมหมาย เจนกิจการ
 • ชื่อเรื่อง
 • ปลานิล
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2561
  บรรณลักษณ์ 52 หน้า 195 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุด เกษตรกรรมลองทำดู
 • หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ปลานิล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมหมาย เจนกิจการ
 • ปลานิล
 • ชุด เกษตรกรรมลองทำดู
 • ปลานิล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63B90066  639.3758 ส287ป 2561 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [13098]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver