สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 90084
ISBN 978-616-389-064-1
เลขหมู่ 398 ส691ภ 2561
ชื่อคน
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 17
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 2561
  บรรณลักษณ์ 116 หน้า 25 บาท
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • สุภาษิตและคำพังเพย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • ภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา
 • สุภาษิตและคำพังเพย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39B90084  398 ส691ภ 2561  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [13116]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver