สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 90110
ISBN 978-616-287-541-0
เลขหมู่ 001 A121G 2565
ชื่อคน
 • Adam Grant
 • ชื่อเรื่อง
 • Give and Take พลังแห่งการให้และรับ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ วีเลิร์น 2565
  บรรณลักษณ์ 393 หน้า 350 บาท
  หัวเรื่อง
 • พลังแห่งการให้
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Adam Grant
 • Give and Take พลังแห่งการให้และรับ
 • พลังแห่งการให้
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  00A90110  001 A121G 2565  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [13144]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver