สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38273,ฉ1 38274,ฉ2
ISBN 974-7616-02-4
เลขหมู่ 421 ฝ-E ม.ป.ป.
ชื่อนิติบุคคล
 • ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ
 • ชื่อเรื่อง
 • English Errors : คำที่ใช้ผิดในภาษาอังกฤษ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ดอกหญ้าวิชาการ ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 168หน้า 76บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ
 • English Errors : คำที่ใช้ผิดในภาษาอังกฤษ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A38273   421 ฝ-E ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A38274   421 ฝ-E ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1331]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver