สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38161,ฉ1
เลขหมู่ 540.03 ภ-ศ 2539
ชื่อคน
 • ภรณี หงษ์ประพันธ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ศัพท์เคมี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2539
  บรรณลักษณ์ 35บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • เคมี-พจนานุกรม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ภรณี หงษ์ประพันธ์
 • ศัพท์เคมี
 • เคมี-พจนานุกรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  54A38161   540.03 ภ-ศ 2539 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1420]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver